Declarații de avere
105b4da2bd3ea38 avere vida erika
17/07/2018 | 1.29 MB | pdf
105b4da2b55847e avere vida attila
17/07/2018 | 1.31 MB | pdf
105b4da2aa82a7f avere vass andras
17/07/2018 | 1.24 MB | pdf
105b4da2a2c1d52 avere vas katalina
17/07/2018 | 1.22 MB | pdf
105b4da296e7c83 avere tatai tibor
17/07/2018 | 1.3 MB | pdf
105b4da28387ca2 avere sandor jozsef
17/07/2018 | 1.23 MB | pdf
105b4da262052c0 avere sajo laszlo
17/07/2018 | 1.25 MB | pdf
105b4da24d9215b avere sajo imre
17/07/2018 | 1.28 MB | pdf
105b4da240baaac avere rencsik ferenc
17/07/2018 | 1.29 MB | pdf
105b4da220dbe63 avere papai alfred
17/07/2018 | 1.25 MB | pdf
105b4da1ff5ad1a avere nagy szabolcs
17/07/2018 | 1.34 MB | pdf
105b4da1e13ad8a avere nagy sandor
17/07/2018 | 1.33 MB | pdf
105b4da1d4bca0d avere munteanu zsuzsanna
17/07/2018 | 1.24 MB | pdf
105b4da1c81c5bb avere moricz istvan
17/07/2018 | 1.28 MB | pdf
105b4da1bb004c0 avere lukacs barna
17/07/2018 | 1.28 MB | pdf
105b4da1a7d90c8 avere kiss edit
17/07/2018 | 1.24 MB | pdf
105b4da19ca47cf avere horvath bela
17/07/2018 | 1.27 MB | pdf
105b4d9f023e7bb avere pazman emeric
17/07/2018 | 1.28 MB | pdf
105b4d9ebe3da02 avere avram lucia
17/07/2018 | 1.24 MB | pdf